MD
GAMES

Prawdziwa rozrywka w wirtualnym świecie,
w zasięgu Twojej ręki!

o nas

MD Games S.A. jest częścią notowanej na New Connect spółki Movie Games S.A. oraz Drageus Games S.A.

To projekt, który powstał w 2019 roku, z połączenia pasji i doświadczenia. Wierzymy, że w świecie gamingu, drzemie ogromny potencjał i wciąż mamy tam wiele do zrobienia. Stawiamy na innowacyjne pomysły i sprawdzone rozwiązania, portując gry na PS4, Xbox One i Nintendo Switch.

Od początku naszej działalności, rozwijamy się na rynku polskim i zagranicznym, docierając z naszymi tytułami do graczy na całym świecie. Budujemy swoją pozycję, korzystając z nowoczesnych narzędzi technologicznych i praktycznej wiedzy zdobywanej latami. Zespół naszych specjalistów dba, aby każdy projekt, był dopracowany w najmniejszym szczególe.

Nasz cel, to prawdziwa rozrywka w wirtualnym świecie.

zobacz gry

BARN FINDERS

Pieniądze są wszędzie, trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać! Zarabiaj, szukając cennych przedmiotów, w opuszczonych domach i zapomnianych stodołach. Wszystko ma swoją cenę – sprzedaj za najwyższą. Prowadź swój lombard, odkrywając skarby Ammeryki. Uważaj, konkurencja śledzi każdy Twój ruch.

POSTAL REDUX

Remake budzącej ogromne kontrowersje, kultowej produkcji, która zjednała sobie wiernych fanów na całym świecie. Daj upust swoim frustracjom i wsiądź na emocjonalny rollercoaster walki o przetrwanie w świecie, który oszalał od brutalności. Musisz działać szybko, dorwij ich, zanim oni dorwą Ciebie.

TREASURE HUNTER SIMULATOR

Poznaj długo skrywane tajemnice historyczne, odkrywając zapomniane skarby, ukryte w najpiękniejszych miejscach całego świata. Złap wykrywacz metalu i szukaj cennych artefaktów przeszłości, zakopanych w ziemi. Zachowaj je w swojej kolekcji, lub sprzedaj, by odwiedzić kolejne niesamowite tereny. To Twoja podróż i Twoja decyzja.

GAS STATION SIMULATOR

Kup opuszczoną stację benzynową znajdującą się na środku pustyni i przywróć jej dawną świetność. Pozbądź się gruzu i połamanych mebli, napraw ściany, pomaluj i dekoruj to miejsce według własnych upodobań. Napraw sprzęt, kup to, czego nie można naprawić, co pozwoli na obsługę klientów oraz dalsze remonty i ulepszenia.

gry dostępne na:

Relacje inwestorskie

Prezes Zarządu

Radosław Mrowiński

Specjalizuje się w dziedzinie finansowania przedsiębiorstw. Od początku swojej kariery zawodowej, związany z branżą finansową oraz gamingową. Praktyczne doświadczenie zdobywał, pełniąc funkcje dyrektorskie oraz zasiadając w Radach Nadzorczych wielu spółek. Człowiek pełen pasji, gotowy do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i podejmowania odważnych, przemyślanych decyzji.

Walne Zgromadzenia

  Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000901060, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., w zw. z art. 395 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się 23 czerwca 2023 r., o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Anna Nalazek-Bronkowska & Ewa Boroń s.c. przy ul. Lwowskiej 7/5 w Warszawie (00-660).

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
      1). Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
     2). Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022
     3). Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

  Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., w związku z art. 400 § 1 k.s.h., Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000901060, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: “Zgromadzenie”), które odbędzie się 31 stycznia 2023 r., o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Anna Nalazek-Bronkowska & Ewa Boroń s.c. przy ul. Lwowskiej 7/5 w Warszawie (00-660).

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami i jeśli okaże się konieczne przeprowadzenie wyborów uzupełniających – na podstawie art. 385 § 3-9 k.s.h.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

  Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS:  0000901060, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., w zw. z art. 398 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się 7 grudnia  2022 r., o godz. 11;00, w Kancelarii Notarialnej Anna Nalazek-Bronkowska & Ewa Boroń s.c. przy ul. Lwowskiej 7/5 w Warszawie (00-660).
  Porządek obrad:
  Otwarcie Zgromadzenia.
  Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  Przyjęcie porządku obrad.
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 z dnia 25.02.2022r. w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej Spółki
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej Spółki
  Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

  Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS:  0000901060, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., w zw. z art. 395 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się 28 czerwca  2022 r., o godz. 12;00, w Kancelarii Notarialnej Anna Nalazek-Bronkowska & Ewa Boroń s.c. przy ul. Lwowskiej 7/5 w Warszawie (00-660).
  Porządek obrad:
  Otwarcie Zgromadzenia.
  Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  Przyjęcie porządku obrad.
  Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  1). Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021
  2). Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021
  3). Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
  Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

   

   

  Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS:  0000901060, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., w zw. z art. 398 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się 28 stycznia  2022 r., o godz. 10;00, w Kancelarii Notarialnej Anna Nalazek-Bronkowska & Ewa Boroń s.c. przy ul. Lwowskiej 7/5 w Warszawie (00-660).

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej Spółki.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

  Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000901060, działając na

  podstawie art. 399 § 1 k.s.h., w zw. z art. 400 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne

  Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”), które odbędzie się 22 grudnia 2021 r., o godz. 10:00,

  w Kancelarii Notarialnej Anna Nalazek-Bronkowska & Ewa Boroń s.c. przy ul. Lwowskiej 7/5

  w Warszawie (00-660).

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  6. Podjęcie w trybie art. 400 § 4 k.s.h uchwały w sprawie wskazania podmiotu ponoszącego

  koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia.

  1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

   Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., Zarząd MD GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (00-621), ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6/49, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000901060, NIP 7010941676 , kapitał zakładowy w wysokości 108.000,00 zł (opłacony w całości), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 września 2021 r., godz. 14:00, ul. Piękna 15 lok. 34 w Kancelarii Notarialnej Arkadiusz Zarzycki w Warszawie (00-549).
   Porządek obrad:
   1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
   5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. adzeni

   Kontakt

   MD GAMES S.A.

   ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego 6/49
   00–621 Warszawa
   Polska

   M |  hello@mdgamespublishing.com

   KRS: 0000901060 XII Wydz.Gospodarczy KRS dla M.St. Warszawy w Warszawie
   NIP: 701-094-16-76
   Kapitał zakładowy: 140.000 zł
   Kapitał wpłacony: 140.000 zł